Bảng giá dịch vụ máy in Tin Học Đại Việt

 

 

 

 

Dịch vụ Bảo hành Giá máy in canon , hp Máy in broder , hàng khác
Bơm mực 0 100.000 180.000
Thay drum 2 lần nạp mực 170.000 250.000
Thay gạt mực 2 lần nạp mực 90.000 180.000
Thay bánh xe lấy giấy 1 tháng 120.000 150.000
Bôi mỡ bo lụa 2 tháng 350.000 450.000
Thay trục ép 2 lần nạp mực 150.000 550.000

SHOPPING CART

close