Hàng Thanh Lý Tại Tin Học Đại Việt Bao Gồm Các Loại Sản Phẩm Sau:

  1. Sản phẩm trưng bày.
  2. Sản phẩm trả bảo hành trong trường hợp đã đổi mới cho khách theo chương trình 1 đổi 1 trong 7 ngày.
  3. Sản phẩm đã nằm trong diện ngừng kinh doanh hoặc xả hàng tồn kho.
  4. Sản phẩm không toàn vẹn nhưng vẫn đảm bảo hoạt động tốt bình thường
  5. Sản phẩm thanh lý hộ khách hàng (THDV chỉ thanh lý hộ sản phẩm còn bảo hành trên 4/5 tổng thời gian bảo hành và do chính THDV bán ra).

Quyền Lợi Khi Mua Hàng Thanh Lý Tại Tin Học Đại Việt

  1. Tất cả sản phẩm thanh lý vẫn được bảo hành bình thường tại Tin Học Đại Việt cũng như tại nhà phân phối linh kiện hoặc tại hãng sản xuất (Thời gian bảo hành có thể sẽ thay đổi).
  2. Vẫn áp dụng chương trình khuyến mãi bình thường nếu đủ điều kiện.
  3. Chính sách và điều kiện giao hàng miễn phí (nếu đủ điều kiện) vẫn được áp dụng

Danh Sách Hàng Thanh Lý

STT Mã hàng Tên Trạng Thái Giá Bán Giá Mới % Được giảm Bảo Hành
1 - - - - - - -