CPU-Bộ Vi Xử Lý Intel-AMD (39)

Mainboard (50)

RAM Desktop (25)

VGA - Card đồ họa (37)

Case - Thùng Máy (49)

PSU Nguồn máy tính (46)