Hiển thị 1–20 của 30 kết quả

Router Wi-Fi Băng Tần Kép AC750 Archer C24

390,000
Thông Tin Router Wi-Fi Băng Tần Kép AC750 Archer C24:
Thương hiệu TP-Link
Bảo hành 24 Tháng
Màu sắc Trắng
Băng tần 2.4GHz, 5GHz
Chuẩn mạng Chuẩn AC

Router WiFi Mesh TP-Link Deco M4 2-Pack Chính Hãng (Wireless AC1200Mbps)

1,900,000
Đặc Điểm Nổi Bật Của Router Wi-Fi TP-Link Deco M4 2-Pack:
 • Deco sử dụng một hệ thống các thiết bị để đạt được vùng phủ sóng WiFi liền mạch cho cả căn nhà loại bỏ các vùng Wi-Fi yếu.
 • Công nghệ Mesh Deco tiên tiến, các thiết bị kết hợp với nhau để tạo thành một mạng thống nhất với một tên mạng duy nhất.
 • Thiết bị Deco M4 có thể tạo ra vùng phủ WiFi lên đến 260 mét vuông.
 • Deco M4 cung cấp kết nối nhanh và ổn định với tốc độ lên tới 1167 Mbps với khả năng hoạt động cùng với modem và nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn.
 • Deco có thể xử lý dữ liệu truy cập từ các mạng có lưu lượng lớn, cung cấp các kết nối không bị lag lên đến 100 thiết bị.
 • Thiết lập dễ dàng hơn bao giờ hết với ứng dụng Deco hướng dẫn bạn từng bước.

Router WiFi Mesh TP-Link Deco E4 1 Pack Chính Hãng (Wireless AC1200Mbps)

950,000
Đặc Điểm Nổi Bật Của Router WiFi Mesh TP-Link Deco E4:
 • Deco sử dụng một hệ thống các thiết bị để đạt được vùng phủ sóng WiFi liền mạch cho cả căn nhà, loại bỏ các vùng WiFi yếu.
 • Công nghệ Mesh Deco tiên tiến, các thiết bị kết hợp với nhau để tạo thành một mạng thống nhất với một tên mạng duy nhất.
 • Thiết bị Deco E4 có thể tạo ra vùng phủ WiFi lên đến 150 mét vuông.
 • Deco E4 cung cấp kết nối nhanh và ổn định với tốc độ lên tới 1167 Mbps với khả năng hoạt động cùng với modem và nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn.
 • Deco có thể xử lý dữ liệu truy cập từ các mạng có lưu lượng lớn, cung cấp các kết nối không bị lag lên đến 100 thiết bị.

Router WiFi Mesh TP-Link Deco E4 2-Pack Chính Hãng (Wireless AC1200Mbps)

1,490,000
Đặc Điểm Nổi Bật Của Router Mesh WiFi TP-Link Deco E4 2-Pack:
 • Deco sử dụng một hệ thống các thiết bị để đạt được vùng phủ sóng WiFi liền mạch cho cả căn nhà loại bỏ các vùng WiFi yếu.
 • Công nghệ Mesh Deco tiên tiến, các thiết bị kết hợp với nhau để tạo thành một mạng thống nhất với một tên mạng duy nhất.
 • Thiết bị Deco E4 có thể tạo ra vùng phủ Wi-Fi lên đến 260 mét vuông.
 • Deco E4 cung cấp kết nối nhanh và ổn định với tốc độ lên tới 1167 Mbps với khả năng hoạt động cùng với modem và nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn.
 • Deco có thể xử lý dữ liệu truy cập từ các mạng có lưu lượng lớn, cung cấp các kết nối không bị lag lên đến 100 thiết bị.

Router WiFi Mesh TP-Link Deco E4 3-Pack Chính Hãng (Wireless AC1200Mbps)

1,990,000
Đặc Điểm Nổi Bật Của Router Wi-Fi Mesh TP-Link Deco E4 3-Pack:
 • Deco sử dụng một hệ thống các thiết bị để đạt được vùng phủ sóng WiFi liền mạch cho cả căn nhà loại bỏ các vùng WiFi yếu.
 • Công nghệ Mesh Deco tiên tiến, các thiết bị kết hợp với nhau để tạo thành một mạng thống nhất với một tên mạng duy nhất.
 • Thiết bị Deco E4 có thể tạo ra vùng phủ WiFi lên đến 370 mét vuông.
 • Deco E4 cung cấp kết nối nhanh và ổn định với tốc độ lên tới 1167 Mbps với khả năng hoạt động cùng với modem và nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn.
 • Deco có thể xử lý dữ liệu truy cập từ các mạng có lưu lượng lớn, cung cấp các kết nối không bị lag lên đến 100 thiết bị.
 • Thiết lập dễ dàng hơn bao giờ hết với ứng dụng Deco hướng dẫn bạn từng bước.

Router WiFi Mesh TP-Link Deco M4 1 Pack Chính Hãng (Wireless AC1200Mbps)

1,040,000
Đặc Điểm Nổi Bật Của Router WiFi TP-Link Deco M4:
 • Deco sử dụng một hệ thống các thiết bị để đạt được vùng phủ sóng WiFi liền mạch cho cả căn nhà loại bỏ các vùng WiFi yếu.
 • Công nghệ Mesh Deco tiên tiến, các thiết bị kết hợp với nhau để tạo thành một mạng thống nhất với một tên mạng duy nhất.
 • Thiết bị Deco M4 có thể tạo ra vùng phủ WiFi lên đến 185 mét vuông.
 • Deco M4 cung cấp kết nối nhanh và ổn định với tốc độ lên tới 1167 Mbps với khả năng hoạt động cùng với modem và nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn.
 • Deco có thể xử lý dữ liệu truy cập từ các mạng có lưu lượng lớn, cung cấp các kết nối không bị lag lên đến 100 thiết bị.
 • Thiết lập dễ dàng hơn bao giờ hết với ứng dụng Deco hướng dẫn bạn từng bước.

Router WiFi Mesh TP-Link Deco M4 3-Pack Chính Hãng (Wireless AC1200Mbps)

2,990,000
Đặc Điểm Nổi Bật Của Router WiFi Mesh TP-Link Deco M4:
 • Deco sử dụng một hệ thống các thiết bị để đạt được vùng phủ sóng Wi-Fi liền mạch cho cả căn nhà loại bỏ các vùng WiFi yếu.
 • Công nghệ Mesh Deco tiên tiến, các thiết bị kết hợp với nhau để tạo thành một mạng thống nhất với một tên mạng duy nhất.
 • Thiết bị Deco M4 có thể tạo ra vùng phủ Wi-Fi lên đến 370 mét vuông.
 • Deco M4 cung cấp kết nối nhanh và ổn định với tốc độ lên tới 1167 Mbps với khả năng hoạt động cùng với modem và nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn.
 • Deco có thể xử lý dữ liệu truy cập từ các mạng có lưu lượng lớn, cung cấp các kết nối không bị lag lên đến 100 thiết bị.
 • Thiết lập dễ dàng hơn bao giờ hết với ứng dụng Deco hướng dẫn bạn từng bước.

Router WiFi Mesh TP-Link Deco M5 1-Pack Chính Hãng (Wireless AC1300Mbps)

1,590,000
Đặc Điểm Nổi Bật Của Router Wi-Fi TP-Link Deco M5:
 • Deco sử dụng một hệ thống các thiết bị để đạt được vùng phủ sóng WiFi liền mạch cho cả căn nhà loại bỏ các vùng WiFi yếu.
 • Công nghệ Mesh Deco tiên tiến, các thiết bị kết hợp với nhau để tạo thành một mạng thống nhất với một tên mạng duy nhất.
 • Thiết bị Deco M5 có thể tạo ra vùng phủ WiFi lên đến 185 mét vuông.
 • Deco M5 cung cấp kết nối nhanh và ổn định với tốc độ lên tới 1267 Mbps với khả năng hoạt động cùng với modem và nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn.
 • Deco có thể xử lý dữ liệu truy cập từ các mạng có lưu lượng lớn, cung cấp các kết nối không bị lag lên đến 100 thiết bị.
 • Thiết lập dễ dàng hơn bao giờ hết với ứng dụng Deco hướng dẫn bạn từng bước.

Router WiFi Mesh TP-Link Deco M5 2-Pack Chính Hãng (Wireless AC1300Mbps)

2,690,000
Đặc Điểm Nổi Bật Của Router WiFi Mesh TP-Link Deco M5 2-PACK:
 • Deco sử dụng một hệ thống các thiết bị để đạt được vùng phủ sóng WiFi liền mạch cho cả căn nhà loại bỏ các vùng WiFi yếu.
 • Công nghệ Mesh Deco tiên tiến, các thiết bị kết hợp với nhau để tạo thành một mạng thống nhất với một tên mạng duy nhất.
 • Thiết bị Deco M5 có thể tạo ra vùng phủ WiFi lên đến 350 mét vuông.
 • Deco M5 cung cấp kết nối nhanh và ổn định với tốc độ lên tới 1267 Mbps với khả năng hoạt động cùng với modem và nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn.
 • Deco có thể xử lý dữ liệu truy cập từ các mạng có lưu lượng lớn, cung cấp các kết nối không bị lag lên đến 100 thiết bị.

Router WiFi Mesh TP-Link Deco M5 3-Pack Chính Hãng (Wireless AC1300Mbps)

3,990,000
Đặc Điểm Nổi Bật Của Router WiFi Mesh TP-Link Deco M5 3-PACK:
 • Deco sử dụng một hệ thống các thiết bị để đạt được vùng phủ sóng WiFi liền mạch cho cả căn nhà loại bỏ các vùng WiFi yếu.
 • Công nghệ Mesh Deco tiên tiến, các thiết bị kết hợp với nhau để tạo thành một mạng thống nhất với một tên mạng duy nhất.
 • Thiết bị Deco M5 có thể tạo ra vùng phủ WiFi lên đến 500 mét vuông.
 • Deco M5 cung cấp kết nối nhanh và ổn định với tốc độ lên tới 1267 Mbps với khả năng hoạt động cùng với modem và nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn.
 • Deco có thể xử lý dữ liệu truy cập từ các mạng có lưu lượng lớn, cung cấp các kết nối không bị lag lên đến 100 thiết bị.
 • Thiết lập dễ dàng hơn bao giờ hết với ứng dụng Deco.

Router WiFi Mesh TP-Link Deco X60 1 Pack Chính Hãng (WiFi 6/AX3000)

2,850,000
Đặc Điểm Nổi Bật Của Router WiFi Mesh TP-Link Deco X60 1 PACK:
 • Deco sử dụng một hệ thống các thiết bị để đạt được vùng phủ sóng WiFi liền mạch cho cả căn nhà loại bỏ các vùng WiFi yếu.
 • Công nghệ Mesh Deco tiên tiến, các thiết bị kết hợp với nhau để tạo thành một mạng thống nhất với một tên mạng duy nhất.
 • Thiết bị Deco X60 có thể tạo ra vùng phủ Wi-Fi lên đến 185 mét vuông.
 • Deco X60 Wi-Fi 6 có tốc độ lên đến 3,000 Mbps trên 5 GHz và 574 Mbps trên 2.4 GHz.
 • Deco có xử lý dữ liệu truy cập từ các mạng có lưu lượng lớn, các kết nối không bị lag, có thể kết nối cùng lúc lên đến 150 thiết bị.

Router WiFi Mesh TP-Link Deco X60 2-Pack Chính Hãng (WiFi 6/AX3000)

5,590,000
Đặc Điểm Nổi Bật Của Router WiFi Mesh TP-Link Deco X60 2-PACK:
 • Deco sử dụng một hệ thống các thiết bị để đạt được vùng phủ sóng WiFi liền mạch cho cả căn nhà, loại bỏ các vùng WiFi yếu.
 • Công nghệ Mesh Deco tiên tiến, các thiết bị kết hợp với nhau để tạo thành một mạng thống nhất với một tên mạng duy nhất.
 • Thiết bị Deco X60 có thể tạo ra vùng phủ WiFi lên đến 185 mét vuông.
 • Deco X60 WiFi 6 có tốc độ lên đến 3,000 Mbps, 2,402 Mbps trên 5 GHz và 574 Mbps trên 2.4 GHz.
 • Deco có xử lý dữ liệu truy cập từ các mạng có lưu lượng lớn, các kết nối không bị lag, có thể kết nối cùng lúc lên đến 150 thiết bị.
 • Thiết lập dễ dàng hơn bao giờ hết với ứng dụng Deco hướng dẫn bạn từng bước.

Router WiFi Mesh TP-Link Deco X60 3-Pack Chính Hãng (Wi-Fi 6/ AX3000)

6,990,000
Đặc Điểm Nổi Bật Của Router WiFi Mesh TP-Link Deco X60 3-PACK:
 • Deco sử dụng một hệ thống các thiết bị để đạt được vùng phủ sóng WiFi liền mạch cho cả căn nhà.
 • Công nghệ Mesh Deco tiên tiến, các thiết bị kết hợp với nhau để tạo thành một mạng thống nhất với một tên mạng duy nhất.
 • Thiết bị Deco X60 có thể tạo ra vùng phủ WiFi lên đến 185 mét vuông.
 • Deco X60 WiFi 6 có tốc độ lên đến 3,000 Mbps trên 5 GHz và 574 Mbps trên 2.4 GHz.
 • Deco có xử lý dữ liệu truy cập từ các mạng có lưu lượng lớn, các kết nối không bị lag, có thể kết nối cùng lúc lên đến 150 thiết bị.

Switch TL-SG3428X (4 x 10 GE SFP+/24 x RJ45/Switch Jetstream L2)

6,490,000
 • Thương hiệu: TP-link
 • Bảo hành: Không
 • Tên sản phẩm: TL-SG3428X
 • Cổng giao tiếp: 1 x Console RJ45, 1 x Console Micro USB, 4 x 10G SFP+, 24 x RJ45 10/100/1000 Mbps
 • Màu sắc: Đen

Switch TL-SX3008F (8 Port 10 GE SFP/160Gbps/Switch Jetstream L2)

7,200,000
 • Thương hiệu: TP-link
 • Bảo hành: Không
 • Tên sản phẩm: TL-SX3008F
 • Cổng giao tiếp: 1 x Console RJ45, 1 x Console Micro USB, 8 x 10G SFP+
 • Màu sắc: Đen

Switch TP-link LS1005G 5 Ports (10/100/1000Mbps)

290,000
 • Thương hiệu: TP-Link
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tên sản phẩm: LS1005G
 • Cổng giao tiếp : 5 x Cổng RJ45 10/100/1000 Mbps
 • Công nghệ Ethernet Green giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ
 • Màu sắc: Đen

USB Wifi Chuẩn AC TPlink Archer T2U AC600 Băng Tần Kép

255,000
 • Tốc độ không dây 600(433+150)Mbps với chuẩn 802.11ac
 • Giải pháp đơn giản để đạt được tốc độ kết nối Wi-Fi thế hệ kế tiếp
 • Kết nối băng tần kép cho phép chọn lựa, lý tưởng để xem video HD và trò chơi trực tuyến không có độ trễ
 • Bảo mật nâng cao: Hỗ trợ mã WEP 64/128, WPA, PA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
 • Hỗ trợ Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X 10.7~10.11

USB Wi-Fi TP-Link Archer T4U AC1300 Băng Tần Kép

490,000
Thông tin sản phẩm:
Thương hiệu TP-Link
Bảo hành 24 tháng
Tên sản phẩm Archer T4U
Chuẩn Wifi AC1300

USB Wifi Chuẩn AC TP-Link Archer T3U Plus AC1300 Băng Tần Kép

390,000
Thông tin sản phẩm:
Thương hiệu TP-Link
Bảo hành 24 tháng
Tên sản phẩm Archer T3U Plus
Chuẩn Wifi AC1300

USB Wifi Chuẩn AC TP-Link Archer T2U Plus AC600 Băng Tần Kép

270,000
Đặc điểm USB Wifi TP-Link Archer T2U Plus:
 • Thương hiệu: Tp-link
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Model: T2 plus AC600
 • Tăng cao hiệu suất sử dụng
 • Chuẩn AC mạnh mẽ
 • Dễ dàng điều chỉnh hướng antena