Hiển thị tất cả 14 kết quả

VGA Colorful iGame Geforce RTX 4080 16GB Neptune OC (GDDR6X/HDMI+DP)

44,990,000
Thông Tin VGA Colorful iGame Geforce RTX 4080 16GB Neptune OC :
 • Thương hiệu: Colorful
 • Bào hành: 36 Tháng
 • Chipset: GeForce RTX 4080
 • Bộ nhớ: 16GB
 • Cổng kết nối: 1 HDMI, 3 DP
 • Màu sắc: Trắng

VGA Asus Rog Strix GeForce RTX 4080 Edition 16GB Chính Hãng (GDDR6X/HDMI+DP)

44,990,000
Thông tin cơ bản của VGA Asus Rog Strix GeForce RTX 4080 Edition 16GB:
 • Thương hiệu: Asus
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Chipset: GeForce RTX 4080
 • Bộ nhớ: 16GB
 • Loại bộ nhớ: GDDR6X
 • Cổng kết nối: 2 HDMI, 3 DP

VGA Asus Rog Strix GeForce RTX 4080 OC Edition 16GB Chính Hãng (GDDR6X/HDMI+DP)

45,690,000
Thông tin cơ bản của VGA Asus Rog Strix GeForce RTX 4080 OC Edition 16GB:
 • Thương hiệu: Asus
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Chipset: GeForce RTX 4080
 • Bộ nhớ: 16GB
 • Loại bộ nhớ: GDDR6X
 • Cổng kết nối: 2 HDMI, 3 DP

VGA Asus Tuf Gaming GeForce RTX 4080 16GB Chính Hãng (GDDR6X/HDMI+DP/16GB)

38,990,000
Thông tin cơ bản của VGA Asus Tuf Gaming GeForce RTX 4080 16GB:
 • Thương hiệu: Asus
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Chipset: GeForce RTX 4080
 • Bộ nhớ: 16GB
 • Loại bộ nhớ: GDDR6X
 • Cổng kết nối: 2 HDMI, 3 DP

VGA Asus Tuf Gaming GeForce RTX 4080 OC 16GB Chính Hãng (GDDR6X/HDMI+DP/16GB)

39,990,000
Thông tin cơ bản của VGA Asus Tuf Gaming GeForce RTX 4080 OC 16GB:
 • Thương hiệu: Asus
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Chipset: GeForce RTX 4080
 • Bộ nhớ: 16GB
 • Loại bộ nhớ: GDDR6X
 • Cổng kết nối: 2 HDMI, 3 DP

VGA Gigabyte Aorus GeForce RTX 4080 Master 16GB (GDDR6X/HDMI+DPx3/16GB)

43,990,000
Thông tin cơ bản của VGA Gigabyte AORUS GeForce RTX 4080 Master 16GB:
 • Thương hiệu: Gigabyte
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Chipset: GeForce RTX 4080
 • Bộ nhớ: 16GB
 • Loại bộ nhớ: GDDR6X
 • Cổng kết nối: 1 HDMI, 3 DP

VGA Gigabyte GeForce RTX 4080 AERO OC 16GB Chính Hãng (GDDR6X/HDMI+DPx3/16GB)

41,690,000
Thông tin cơ bản của VGA Gigabyte AERO OC GeForce RTX 4080 16GB:
 • Thương hiệu: Gigabyte
 • Chipset: GeForce RTX 4080
 • Bộ nhớ: 16GB
 • Loại bộ nhớ: GDDR6X
 • Cổng kết nối: 1 HDMI, 3 DP

VGA Gigabyte GeForce RTX 4080 Eagle 16GB Chính Hãng (GDDR6X/16GB/DP+HDMI)

38,990,000
Thông tin cơ bản của VGA Gigabyte GeForce RTX 4080 Eagle 16GB:
 • Thương hiệu: Gigabyte
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Chipset: GeForce RTX 4080
 • Bộ nhớ: 16GB
 • Loại bộ nhớ: GDDR6X
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DisplayPort

VGA Gigabyte GeForce RTX 4080 Eagle OC 16GB Chính Hãng (GDDR6X/16GB/DP+HDMI)

39,990,000
Thông tin cơ bản của VGA Gigabyte GeForce RTX 4080 Eagle OC 16GB:
 • Thương hiệu: Gigabyte
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Chipset: GeForce RTX 4080
 • Bộ nhớ: 16GB
 • Loại bộ nhớ: GDDR6X
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DisplayPort

VGA Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming OC 16GB Chính Hãng (GDDR6X/16GB/DP+HDMI)

39,990,000
Thông tin cơ bản của VGA Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming OC 16GB:
 • Thương hiệu: Gigabyte
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Chipset: GeForce RTX 4080
 • Bộ nhớ: 16GB
 • Loại bộ nhớ: GDDR6X
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DisplayPort

VGA Msi GeForce RTX 4080 SUPRIM 16GB (GDDR6X/DP+HDMI)

38,990,000
Thông tin cơ bản của VGA Msi GeForce RTX 4080 SUPRIM 16GB:
 • Thương hiệu: MSI
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Chipset: GeForce RTX 4080
 • Bộ nhớ: 16GB
 • Loại bộ nhớ: GDDR6X
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DisplayPort

VGA Msi GeForce RTX 4080 SUPRIM X 16GB Chính Hãng (GDDR6X/16GB/DP+HDMI)

39,990,000
Thông tin cơ bản của VGA Msi GeForce RTX 4080 SUPRIM X 16GB:
 • Thương hiệu: MSI
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Chipset: GeForce RTX 4080
 • Bộ nhớ: 16GB
 • Loại bộ nhớ: GDDR6X
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DisplayPort

VGA Msi GeForce RTX 4080 Ventus 3x OC 16GB Chính Hãng (GDDR6X/16GB/DP+HDMI)

35,990,000
Thông tin cơ bản của VGA MSI GeForce RTX 4080 Ventus 3X OC 16GB:
 • Thương hiệu: MSI
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Chipset: GeForce RTX 4080
 • Bộ nhớ: 16GB
 • Loại bộ nhớ: GDDR6X
 • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DisplayPort

VGA MSI Geforce RTX 4080 Gaming X Trio 16GB Chính Hãng (16GB/GDDR6X/DP+HDMI)

37,990,000
Thông Tin VGA MSI Geforce RTX 4080 Gaming X Trio 16GB:
 • Thương hiệu: MSI
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Chipset: RTX 4080
 • Cổng kết nối: 1 x HDMI, 3 x DP