Western Digital là công ty chuyên sản xuất các thiết bị lưu trữ như ổ cứng HDD, SSD, Ổ cứng di động, USB thẻ nhớ.

Ban đầu WD chỉ là nhà sản xuất ổ cứng sau này đã mua lại một số công ty khác và mở rộng thêm sản xuất các thiết bị lưu trữ bán dẫn