Yêu Cầu Xuất Hoá Đơn VAT

Vui lòng gửi yêu cầu xuất hóa đơn VAT trong vòng 7 ngày kể từ khi xuất hóa đơn bán lẻ (Đối với khách lẻ).