Hiển thị tất cả 4 kết quả

Chip Đồ Họa

  VGA Chuyên Dụng nVIDIA Quadro RTX A2000 12GB GDDR6

  16,250,000
  Thông tin sản phẩm nVIDIA RTX A2000:
  Thương hiệu nVIDIA
  Bảo hành 36 tháng
  Bộ nhớ 12GB
  Cổng kết nối 4 x mini Displayport

  VGA Chuyên Dụng nVIDIA Quadro RTX A4000 16GB GDDR6

  25,590,000
  Thông tin sản phẩm nVIDIA RTX A4000:
  Thương hiệu nVIDIA
  Bảo hành 36 tháng
  Bộ nhớ 16GB
  Cổng kết nối 4 x mini Displayport

  VGA Chuyên Dụng nVIDIA Quadro RTX A5000 24GB GDDR6

  50,000,000
  Thông tin sản phẩm nVIDIA RTX A5000:
  Thương hiệu nVIDIA
  Bảo hành 36 tháng
  Bộ nhớ 24GB
  Cổng kết nối 4 x mini Displayport

  VGA Chuyên Dụng nVIDIA Quadro RTX A6000 48GB GDDR6

  125,000,000
  Thông tin sản phẩm nVIDIA RTX A6000:
  Thương hiệu nVIDIA
  Bảo hành 36 tháng
  Bộ nhớ 48GB
  Cổng kết nối 4 x mini Displayport