Hiển thị tất cả 11 kết quả

Chip Đồ Họa

  VGA Chuyên Dụng nVIDIA Quadro RTX A2000 12GB GDDR6

  16,250,000
  Thông tin sản phẩm nVIDIA RTX A2000:
  Thương hiệu nVIDIA
  Bảo hành 36 tháng
  Bộ nhớ 12GB
  Cổng kết nối 4 x mini Displayport

  VGA Chuyên Dụng nVIDIA Quadro RTX A2000 6GB GDDR6

  12,590,000
  Thông tin sản phẩm nVIDIA RTX A2000 6GB:
  Thương hiệu nVIDIA
  Bảo hành 36 tháng
  Chipset RTX A2000
  Bộ nhớ 6GB
  Cổng kết nối 4 x mini Displayport

  VGA Chuyên Dụng nVIDIA Quadro RTX 4000 ADA Generation 20GB GDDR6

  41,750,000
  Thông tin sản phẩm nVIDIA RTX 4000 ADA Generation 20GB:
  Thương hiệu nVIDIA
  Bảo hành 36 tháng
  Bộ nhớ 20GB
  Cổng kết nối 4 x Displayport 1.4a

  VGA Chuyên Dụng NVIDIA Quadro RTX 4500 ADA Generation 24GB GDDR6

  Giá: Liên hệ
  Thông tin sản phẩm nVIDIA RTX 4500 ADA Generation 24GB:
  Thương hiệu nVIDIA
  Bảo hành 36 tháng
  Bộ nhớ 24GB
  Cổng kết nối 4 x Displayport 1.4a

  VGA Chuyên Dụng NVIDIA Quadro RTX 5000 ADA Generation 32GB GDDR6

  Giá: Liên hệ
  Thông tin sản phẩm nVIDIA RTX 5000 ADA Generation 32GB:
  Thương hiệu nVIDIA
  Bảo hành 36 tháng
  Bộ nhớ 32 GB
  Cổng kết nối 4 x Displayport 1.4a

  VGA Chuyên Dụng NVIDIA Quadro RTX 6000 ADA Generation 48GB GDDR6

  243,990,000
  Thông tin sản phẩm nVIDIA RTX 6000 ADA Generation 48GB:
  Thương hiệu nVIDIA
  Bảo hành 36 tháng
  VRAM 48 GB
  Cổng kết nối 4 x Displayport 1.4a

  VGA Chuyên Dụng nVIDIA Quadro RTX A4000 16GB GDDR6

  25,590,000
  Thông tin sản phẩm nVIDIA RTX A4000:
  Thương hiệu nVIDIA
  Bảo hành 36 tháng
  Bộ nhớ 16GB
  Cổng kết nối 4 x mini Displayport

  VGA Chuyên Dụng nVIDIA Quadro RTX A4500 20GB GDDR6

  48,290,000
  Thông tin sản phẩm nVIDIA RTX A4500 20GB:
  Thương hiệu nVIDIA
  Bảo hành 36 tháng
  Bộ nhớ 20GB
  Cổng kết nối 4 x Displayport 1.4

  VGA Chuyên Dụng nVIDIA Quadro RTX A5500 24GB GDDR6

  104,640,000
  Thông tin sản phẩm nVIDIA RTX A5500 24GB:
  Thương hiệu nVIDIA
  Bảo hành 36 tháng
  Bộ nhớ 24GB
  Cổng kết nối 4 x Displayport 14.a

  VGA Chuyên Dụng nVIDIA Quadro RTX A5000 24GB GDDR6

  50,000,000
  Thông tin sản phẩm nVIDIA RTX A5000:
  Thương hiệu nVIDIA
  Bảo hành 36 tháng
  Bộ nhớ 24GB
  Cổng kết nối 4 x mini Displayport

  VGA Chuyên Dụng nVIDIA Quadro RTX A6000 48GB GDDR6

  125,000,000
  Thông tin sản phẩm nVIDIA RTX A6000:
  Thương hiệu nVIDIA
  Bảo hành 36 tháng
  Bộ nhớ 48GB
  Cổng kết nối 4 x mini Displayport