Hiển thị tất cả 14 kết quả

Chip Đồ Họa

  VGA Colorful iGame Geforce RTX 4080 16GB Neptune OC (GDDR6X/HDMI+DP)

  44,990,000
  Thông Tin VGA Colorful iGame Geforce RTX 4080 16GB Neptune OC :
  • Thương hiệu: Colorful
  • Bào hành: 36 Tháng
  • Chipset: GeForce RTX 4080
  • Bộ nhớ: 16GB
  • Cổng kết nối: 1 HDMI, 3 DP
  • Màu sắc: Trắng

  VGA Asus Rog Strix GeForce RTX 4080 OC Edition 16GB Chính Hãng (GDDR6X/HDMI+DP)

  39,490,000
  Thông tin cơ bản của VGA Asus Rog Strix GeForce RTX 4080 OC Edition 16GB:
  • Thương hiệu: Asus
  • Bảo hành: 36 tháng
  • Chipset: GeForce RTX 4080
  • Bộ nhớ: 16GB
  • Loại bộ nhớ: GDDR6X
  • Cổng kết nối: 2 HDMI, 3 DP

  VGA Asus Tuf Gaming GeForce RTX 4080 16GB Chính Hãng (GDDR6X/HDMI+DP/16GB)

  34,800,000
  Thông tin cơ bản của VGA Asus Tuf Gaming GeForce RTX 4080 16GB:
  • Thương hiệu: Asus
  • Bảo hành: 36 tháng
  • Chipset: GeForce RTX 4080
  • Bộ nhớ: 16GB
  • Loại bộ nhớ: GDDR6X
  • Cổng kết nối: 2 HDMI, 3 DP

  VGA Asus Tuf Gaming GeForce RTX 4080 OC 16GB Chính Hãng (GDDR6X/HDMI+DP/16GB)

  35,900,000
  Thông tin cơ bản của VGA Asus Tuf Gaming GeForce RTX 4080 OC 16GB:
  • Thương hiệu: Asus
  • Bảo hành: 36 tháng
  • Chipset: GeForce RTX 4080
  • Bộ nhớ: 16GB
  • Loại bộ nhớ: GDDR6X
  • Cổng kết nối: 2 HDMI, 3 DP

  VGA Gigabyte Aorus GeForce RTX 4080 Master 16GB (N4080AORUS M-16GD)

  37,900,000
  Thông tin cơ bản của VGA Gigabyte AORUS GeForce RTX 4080 Master 16GB:
  • Thương hiệu: Gigabyte
  • Bảo hành: 36 tháng
  • Chipset: GeForce RTX 4080
  • Bộ nhớ: 16GB
  • Loại bộ nhớ: GDDR6X
  • Cổng kết nối: 1 HDMI, 3 DP

  VGA Gigabyte GeForce RTX 4080 AERO OC 16GB Chính Hãng (N4080AERO OC-16GD)

  36,900,000
  Thông tin cơ bản của VGA Gigabyte AERO OC GeForce RTX 4080 16GB:
  • Thương hiệu: Gigabyte
  • Chipset: GeForce RTX 4080
  • Bộ nhớ: 16GB
  • Loại bộ nhớ: GDDR6X
  • Cổng kết nối: 1 HDMI, 3 DP

  VGA Gigabyte GeForce RTX 4080 Eagle 16GB Chính Hãng (N4080EAGLE-16GD)

  34,900,000
  Thông tin cơ bản của VGA Gigabyte GeForce RTX 4080 Eagle 16GB:
  • Thương hiệu: Gigabyte
  • Bảo hành: 36 tháng
  • Chipset: GeForce RTX 4080
  • Bộ nhớ: 16GB
  • Loại bộ nhớ: GDDR6X
  • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DisplayPort

  VGA Gigabyte GeForce RTX 4080 Eagle OC 16GB Chính Hãng (N4080EAGLE OC-16GD)

  33,990,000
  Thông tin cơ bản của VGA Gigabyte GeForce RTX 4080 Eagle OC 16GB:
  • Thương hiệu: Gigabyte
  • Bảo hành: 36 tháng
  • Chipset: GeForce RTX 4080
  • Bộ nhớ: 16GB
  • Loại bộ nhớ: GDDR6X
  • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DisplayPort

  VGA Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming OC 16GB Chính Hãng (N4080GAMING OC-16GD)

  35,500,000
  Thông tin cơ bản của VGA Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming OC 16GB:
  • Thương hiệu: Gigabyte
  • Bảo hành: 36 tháng
  • Chipset: GeForce RTX 4080
  • Bộ nhớ: 16GB
  • Loại bộ nhớ: GDDR6X
  • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DisplayPort

  VGA Msi GeForce RTX 4080 SUPRIM X 16GB Chính Hãng (GDDR6X/16GB/DP+HDMI)

  36,900,000
  Thông tin cơ bản của VGA Msi GeForce RTX 4080 SUPRIM X 16GB:
  • Thương hiệu: MSI
  • Bảo hành: 36 tháng
  • Chipset: GeForce RTX 4080
  • Bộ nhớ: 16GB
  • Loại bộ nhớ: GDDR6X
  • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DisplayPort

  VGA MSI GeForce RTX 4080 Ventus 3x 16GB Chính Hãng (GDDR6X/16GB/DP+HDMI)

  32,990,000
  Thông tin cơ bản của VGA Msi GeForce RTX 4080 Ventus 3x 16GB:
  • Thương hiệu: MSI
  • Bảo hành: 36 tháng
  • Chipset: GeForce RTX 4080
  • Bộ nhớ: 16GB
  • Loại bộ nhớ: GDDR6X
  • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DisplayPort

  VGA Msi GeForce RTX 4080 Ventus 3x OC 16GB Chính Hãng (GDDR6X/16GB/DP+HDMI)

  32,990,000
  Thông tin cơ bản của VGA MSI GeForce RTX 4080 Ventus 3X OC 16GB:
  • Thương hiệu: MSI
  • Bảo hành: 36 tháng
  • Chipset: GeForce RTX 4080
  • Bộ nhớ: 16GB
  • Loại bộ nhớ: GDDR6X
  • Cổng kết nối: 1x HDMI, 3x DisplayPort

  VGA MSI Geforce RTX 4080 Gaming X Trio 16GB Chính Hãng (16GB/GDDR6X/DP+HDMI)

  35,900,000
  Thông Tin VGA MSI Geforce RTX 4080 Gaming X Trio 16GB:
  • Thương hiệu: MSI
  • Bảo hành: 36 Tháng
  • Chipset: RTX 4080
  • Cổng kết nối: 1 x HDMI, 3 x DP

  VGA MSI Geforce RTX 4080 Gaming X Trio White 16GB Chính Hãng GDDR6X Chính Hãng

  38,990,000
  Thông Tin VGA MSI Geforce RTX 4080 Gaming X Trio White 16GB:
  • Thương hiệu: MSI.
  • Bảo hành: 36 Tháng.
  • Chipset: RTX 4080.
  • Cổng kết nối: 1 x HDMI, 3 x DP.
  • Màu Sắc: Trắng.