Kiến thức công nghệ, Máy Tính PC

Bảng Xếp Hạng VGA Mới Nhất 2022 1080P, 1440P và 4K Gaming (Cập nhật 19/08)

Bang xep hang VGA So Do

Bảng xếp hạng sức mạnh VGA theo từng nhu cầu như gaming 1080P, 1440P sẽ được Tin Học Đại Việt liên tục cập nhật để khách hàng có cái nhìn tổng thể từ đó có thể lựa chọn cho mình một VGA phù hợp.

Bang xep hang VGA So Do

Bảng Xếp Hạng VGA Gaming

Bảng số liệu được tham khảo từ Tomshardware
VGA Gaming 1080p Ultra Gaming 1080p Medium Gaming 1440p Ultra Gaming 4K Ultra Thông số kỹ thuật
Radeon RX 6950 XT 100.0% (137.3fps) 100.0% (190.1fps) 100.0% (115.4fps) 100.0% (70.3fps) Navi 21, 5120 shaders, 2310MHz, 16GB GDDR6@18Gbps, 576GB/s, 335W
GeForce RTX 3090 Ti 96.5% (132.4fps) 94.8% (180.1fps) 98.7% (113.9fps) 107.6% (75.7fps) GA102, 10752 shaders, 1860MHz, 24GB GDDR6X@21Gbps, 1008GB/s, 450W
Radeon RX 6900 XT 94.5% (129.7fps) 97.1% (184.6fps) 91.4% (105.5fps) 89.7% (63.1fps) Navi 21, 5120 shaders, 2250MHz, 16GB GDDR6@16Gbps, 512GB/s, 300W
GeForce RTX 3090 92.2% (126.6fps) 93.7% (178.1fps) 92.3% (106.5fps) 97.8% (68.8fps) GA102, 10496 shaders, 1695MHz, 24GB GDDR6X@19.5Gbps, 936GB/s, 350W
GeForce RTX 3080 12GB 90.7% (124.5fps) 93.8% (178.2fps) 90.1% (104.0fps) 94.3% (66.3fps) GA102, 8960 shaders, 1845MHz, 12GB GDDR6X@19Gbps, 912GB/s, 400W
Radeon RX 6800 XT 90.0% (123.5fps) 94.2% (179.1fps) 86.5% (99.8fps) 83.2% (58.5fps) Navi 21, 4608 shaders, 2250MHz, 16GB GDDR6@16Gbps, 512GB/s, 300W
GeForce RTX 3080 Ti 89.9% (123.4fps) 92.0% (174.9fps) 89.6% (103.4fps) 94.5% (66.5fps) GA102, 10240 shaders, 1665MHz, 12GB GDDR6X@19Gbps, 912GB/s, 350W
GeForce RTX 3080 84.7% (116.3fps) 91.2% (173.4fps) 82.8% (95.5fps) 86.2% (60.6fps) GA102, 8704 shaders, 1710MHz, 10GB GDDR6X@19Gbps, 760GB/s, 320W
Radeon RX 6800 80.7% (110.7fps) 90.9% (172.7fps) 75.9% (87.5fps) 71.9% (50.6fps) Navi 21, 3840 shaders, 2105MHz, 16GB GDDR6@16Gbps, 512GB/s, 250W
GeForce RTX 3070 Ti 75.8% (104.1fps) 85.4% (162.4fps) 71.5% (82.6fps) 66.6% (46.8fps) GA104, 6144 shaders, 1770MHz, 8GB GDDR6X@19Gbps, 608GB/s, 290W
Radeon RX 6750 XT 73.7% (101.2fps) 88.4% (168.0fps) 65.3% (75.4fps) 59.6% (41.9fps) Navi 22, 2560 shaders, 2600MHz, 12GB GDDR6@18Gbps, 432GB/s, 250W
Titan RTX 73.6% (101.0fps) 83.2% (158.2fps) 69.7% (80.5fps) 68.7% (48.3fps) TU102, 4608 shaders, 1770MHz, 24GB GDDR6@14Gbps, 672GB/s, 280W
GeForce RTX 3070 72.7% (99.8fps) 82.9% (157.7fps) 67.2% (77.5fps) 61.4% (43.2fps) GA104, 5888 shaders, 1725MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 448GB/s, 220W
GeForce RTX 2080 Ti 69.9% (96.0fps) 79.8% (151.6fps) 65.3% (75.3fps) 63.4% (44.6fps) TU102, 4352 shaders, 1545MHz, 11GB GDDR6@14Gbps, 616GB/s, 250W
Radeon RX 6700 XT 69.8% (95.8fps) 84.1% (159.8fps) 61.3% (70.8fps) 56.1% (39.4fps) Navi 22, 2560 shaders, 2581MHz, 12GB GDDR6@16Gbps, 384GB/s, 230W
GeForce RTX 3060 Ti 66.7% (91.5fps) 78.8% (149.7fps) 60.4% (69.7fps) GA104, 4864 shaders, 1665MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 448GB/s, 200W
GeForce RTX 2080 Super 61.9% (84.9fps) 72.5% (137.8fps) 56.3% (64.9fps) 49.1% (34.5fps) TU104, 3072 shaders, 1815MHz, 8GB GDDR6@15.5Gbps, 496GB/s, 250W
GeForce RTX 2080 59.9% (82.2fps) 70.1% (133.1fps) 54.1% (62.4fps) TU104, 2944 shaders, 1710MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 448GB/s, 215W
Radeon RX 6650 XT 58.2% (79.9fps) 72.8% (138.4fps) 49.2% (56.7fps) Navi 23, 2048 shaders, 2635MHz, 8GB GDDR6@18Gbps, 280GB/s, 180W
Radeon RX 6600 XT 56.9% (78.1fps) 71.8% (136.5fps) 47.6% (54.9fps) Navi 23, 2048 shaders, 2589MHz, 8GB GDDR6@16Gbps, 256GB/s, 160W
GeForce RTX 2070 Super 55.7% (76.4fps) 65.3% (124.1fps) 49.8% (57.4fps) TU104, 2560 shaders, 1770MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 448GB/s, 215W
Radeon RX 5700 XT 53.7% (73.7fps) 66.2% (125.8fps) 46.2% (53.3fps) 41.6% (29.3fps) Navi 10, 2560 shaders, 1905MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 448GB/s, 225W
GeForce RTX 3060 51.1% (70.2fps) 62.5% (118.8fps) 45.6% (52.6fps) GA106, 3584 shaders, 1777MHz, 12GB GDDR6@15Gbps, 360GB/s, 170W
Radeon VII 50.8% (69.7fps) 60.0% (114.0fps) 45.9% (53.0fps) 44.7% (31.4fps) Vega 20, 3840 shaders, 1750MHz, 16GB HBM2@2.0Gbps, 1024GB/s, 300W
GeForce RTX 2070 49.5% (67.9fps) 58.2% (110.7fps) 44.2% (51.0fps) TU106, 2304 shaders, 1620MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 448GB/s, 175W
Radeon RX 6600 48.6% (66.7fps) 62.0% (117.8fps) 40.0% (46.1fps) Navi 23, 1792 shaders, 2491MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 224GB/s, 132W
GeForce GTX 1080 Ti 48.5% (66.5fps) 58.2% (110.6fps) 43.6% (50.3fps) 42.0% (29.5fps) GP102, 3584 shaders, 1582MHz, 11GB GDDR5X@11Gbps, 484GB/s, 250W
GeForce RTX 2060 Super 47.4% (65.1fps) 55.7% (105.9fps) 41.8% (48.2fps) TU106, 2176 shaders, 1650MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 448GB/s, 175W
Radeon RX 5700 47.2% (64.8fps) 58.5% (111.3fps) 40.9% (47.2fps) Navi 10, 2304 shaders, 1725MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 448GB/s, 180W
Radeon RX 5600 XT 42.3% (58.1fps) 52.9% (100.6fps) 36.4% (42.0fps) Navi 10, 2304 shaders, 1750MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 336GB/s, 160W
Radeon RX Vega 64 41.4% (56.8fps) 49.6% (94.3fps) 36.1% (41.6fps) 33.4% (23.5fps) Vega 10, 4096 shaders, 1546MHz, 8GB HBM2@1.89Gbps, 484GB/s, 295W
GeForce RTX 2060 40.2% (55.2fps) 50.9% (96.8fps) 33.6% (38.7fps) TU106, 1920 shaders, 1680MHz, 6GB GDDR6@14Gbps, 336GB/s, 160W
GeForce GTX 1080 38.7% (53.1fps) 47.3% (90.0fps) 34.2% (39.4fps) GP104, 2560 shaders, 1733MHz, 8GB GDDR5X@10Gbps, 320GB/s, 180W
GeForce RTX 3050 37.5% (51.4fps) 47.0% (89.4fps) 32.6% (37.6fps) GA106, 2560 shaders, 1777MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 224GB/s, 130W
GeForce GTX 1070 Ti 37.2% (51.1fps) 45.1% (85.8fps) 32.9% (37.9fps) GP104, 2432 shaders, 1683MHz, 8GB GDDR5@8Gbps, 256GB/s, 180W
Radeon RX Vega 56 36.9% (50.6fps) 44.4% (84.4fps) 32.0% (37.0fps) Vega 10, 3584 shaders, 1471MHz, 8GB HBM2@1.6Gbps, 410GB/s, 210W
GeForce GTX 1070 32.6% (44.8fps) 33.7% (64.0fps) 33.6% (38.8fps) GP104, 1920 shaders, 1683MHz, 8GB GDDR5@8Gbps, 256GB/s, 150W
GeForce GTX 1660 Super 32.4% (44.4fps) 43.6% (82.8fps) 27.3% (31.5fps) TU116, 1408 shaders, 1785MHz, 6GB GDDR6@14Gbps, 336GB/s, 125W
GeForce GTX 1660 Ti 32.0% (43.9fps) 43.1% (81.9fps) 27.4% (31.6fps) TU116, 1536 shaders, 1770MHz, 6GB GDDR6@12Gbps, 288GB/s, 120W
GeForce GTX 1660 29.1% (39.9fps) 39.5% (75.1fps) 24.7% (28.5fps) TU116, 1408 shaders, 1785MHz, 6GB GDDR5@8Gbps, 192GB/s, 120W
Radeon RX 5500 XT 8GB 29.0% (39.8fps) 38.2% (72.6fps) 24.7% (28.5fps) Navi 14, 1408 shaders, 1845MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 224GB/s, 130W
Radeon RX 590 28.7% (39.4fps) 36.1% (68.6fps) 25.2% (29.1fps) Polaris 30, 2304 shaders, 1545MHz, 8GB GDDR5@8Gbps, 256GB/s, 225W
GeForce GTX 980 Ti 26.1% (35.9fps) 32.9% (62.6fps) 23.1% (26.7fps) GM200, 2816 shaders, 1075MHz, 6GB GDDR5@7Gbps, 336GB/s, 250W
Radeon R9 Fury X 25.8% (35.4fps) 33.9% (64.4fps) Fiji, 4096 shaders, 1050MHz, 4GB HBM2@2Gbps, 512GB/s, 275W
Radeon RX 580 8GB 25.8% (35.3fps) 32.5% (61.7fps) 22.5% (26.0fps) Polaris 20, 2304 shaders, 1340MHz, 8GB GDDR5@8Gbps, 256GB/s, 185W
Radeon RX 5500 XT 4GB 24.4% (33.5fps) 35.2% (66.9fps) Navi 14, 1408 shaders, 1845MHz, 4GB GDDR6@14Gbps, 224GB/s, 130W
GeForce GTX 1650 Super 24.2% (33.2fps) 35.7% (67.9fps) 19.9% (23.0fps) TU116, 1280 shaders, 1725MHz, 4GB GDDR6@12Gbps, 192GB/s, 100W
GeForce GTX 1060 6GB 23.5% (32.2fps) 30.5% (58.0fps) 20.0% (23.0fps) GP106, 1280 shaders, 1708MHz, 6GB GDDR5@8Gbps, 192GB/s, 120W
Radeon RX 6500 XT 22.2% (30.4fps) 34.4% (65.4fps) 15.6% (18.0fps) Navi 24, 1024 shaders, 2815MHz, 4GB GDDR6@18Gbps, 144GB/s, 107W
Radeon R9 390 21.7% (29.8fps) 26.9% (51.2fps) Grenada, 2560 shaders, 1000MHz, 8GB GDDR5@6Gbps, 384GB/s, 275W
GeForce GTX 980 21.1% (28.9fps) 28.2% (53.7fps) GM204, 2048 shaders, 1216MHz, 4GB GDDR5@7Gbps, 256GB/s, 165W
Radeon RX 570 4GB 20.6% (28.3fps) 28.2% (53.6fps) 17.3% (20.0fps) Polaris 20, 2048 shaders, 1244MHz, 4GB GDDR5@7Gbps, 224GB/s, 150W
GeForce GTX 1060 3GB 20.2% (27.8fps) 27.7% (52.6fps) GP106, 1152 shaders, 1708MHz, 3GB GDDR5@8Gbps, 192GB/s, 120W
GeForce GTX 1650 19.4% (26.6fps) 26.9% (51.1fps) TU117, 896 shaders, 1665MHz, 4GB GDDR5@8Gbps, 128GB/s, 75W
GeForce GTX 970 19.3% (26.5fps) 25.9% (49.1fps) GM204, 1664 shaders, 1178MHz, 4GB GDDR5@7Gbps, 256GB/s, 145W
Radeon RX 6400 17.2% (23.7fps) 27.3% (52.0fps) Navi 24, 768 shaders, 2321MHz, 4GB GDDR6@16Gbps, 128GB/s, 53W
GeForce GTX 780 16.0% (22.0fps) 20.3% (38.5fps) GK110, 2304 shaders, 900MHz, 3GB GDDR5@6Gbps, 288GB/s, 230W
GeForce GTX 1050 Ti 14.4% (19.8fps) 20.0% (38.0fps) GP107, 768 shaders, 1392MHz, 4GB GDDR5@7Gbps, 112GB/s, 75W
GeForce GTX 1630 12.3% (16.9fps) 17.8% (33.9fps) TU117, 512 shaders, 1785MHz, 4GB GDDR6@12Gbps, 96GB/s, 75W
GeForce GTX 1050 10.8% (14.8fps) 15.7% (29.8fps) GP107, 640 shaders, 1455MHz, 2GB GDDR5@7Gbps, 112GB/s, 75W
Radeon RX 560 4GB 10.8% (14.8fps) 16.8% (31.8fps) Baffin, 1024 shaders, 1275MHz, 4GB GDDR5@7Gbps, 112GB/s, 60-80W
Radeon RX 550 4GB 10.3% (19.6fps) Lexa, 640 shaders, 1183MHz, 4GB GDDR5@7Gbps, 112GB/s, 50W
GeForce GT 1030 GDDR5 7.6% (14.5fps) GP108, 384 shaders, 1468MHz, 2GB GDDR5@6Gbps, 48GB/s,

Nguồn tomshareware

Bài viết liên quan

One thought on “Bảng Xếp Hạng VGA Mới Nhất 2022 1080P, 1440P và 4K Gaming (Cập nhật 19/08)

  1. Bảng xếp hạng VGA này sẽ giúp ích cho những ai đang cần so sánh để quyết định mua VGA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.