Kiến thức công nghệ, Máy Tính PC

Bảng Xếp Hạng VGA Mới Nhất 2023 1080P, 1440P và 4K Gaming (Cập nhật 10/1)

Bang xep hang VGA So Do

Bảng xếp hạng sức mạnh VGA theo từng nhu cầu như gaming 1080P, 1440P sẽ được Tin Học Đại Việt liên tục cập nhật để khách hàng có cái nhìn tổng thể từ đó có thể lựa chọn cho mình một VGA phù hợp.

Top 10 VGA 2023 tại 1080p Ultra (Cập Nhật Liên Tục)

GeForce RTX 4090 147.4fps
Radeon RX 7900 XTX 141.9fps
Radeon RX 6950 XT 141.5fps
GeForce RTX 4080 140.8fps
Radeon RX 6900 XT 136.0fps
Radeon RX 7900 XT 134.9fps
GeForce RTX 3090 Ti 130.7fps
Radeon RX 6800 XT 129.4fps
GeForce RTX 3090 128.1fps
GeForce RTX 3080 Ti 125.0fps

Top 10 VGA Mạnh Nhất 2023 Chế Độ 4K Ultra (Cập Nhật Liên Tục)

GeForce RTX 4090 116.3fps
Radeon RX 7900 XTX 94.8fps
GeForce RTX 4080 91.4fps
Radeon RX 7900 XT 79.6fps
GeForce RTX 3090 Ti 78.5fps
Radeon RX 6950 XT 71.9fps
GeForce RTX 3090 70.8fps
GeForce RTX 3080 Ti 68.2fps
GeForce RTX 3080 12GB 66.3fps
Radeon RX 6900 XT 65.4fps

Bảng Xếp Hạng VGA Gaming

Bảng số liệu được tham khảo từ Tomshardware
Graphics Card 1080p Ultra 1080p Medium 1440p Ultra 4K Ultra Specifications
GeForce RTX 4090 100.0% (146.0fps) 100.0% (184.4fps) 100.0% (140.0fps) 100.0% (114.5fps) AD102, 16384 shaders, 2520MHz, 24GB GDDR6X@21Gbps, 1008GB/s, 450W
Radeon RX 6950 XT 94.0% (137.3fps) 103.1% (190.1fps) 82.4% (115.4fps) 61.4% (70.3fps) Navi 21, 5120 shaders, 2310MHz, 16GB GDDR6@18Gbps, 576GB/s, 335W
GeForce RTX 3090 Ti 90.7% (132.4fps) 97.7% (180.1fps) 81.3% (113.9fps) 66.1% (75.7fps) GA102, 10752 shaders, 1860MHz, 24GB GDDR6X@21Gbps, 1008GB/s, 450W
Radeon RX 6900 XT 88.9% (129.7fps) 100.1% (184.6fps) 75.4% (105.5fps) 55.1% (63.1fps) Navi 21, 5120 shaders, 2250MHz, 16GB GDDR6@16Gbps, 512GB/s, 300W
GeForce RTX 3090 86.7% (126.6fps) 96.6% (178.1fps) 76.1% (106.5fps) 60.1% (68.8fps) GA102, 10496 shaders, 1695MHz, 24GB GDDR6X@19.5Gbps, 936GB/s, 350W
GeForce RTX 3080 12GB 85.3% (124.5fps) 96.7% (178.2fps) 74.3% (104.0fps) 57.9% (66.3fps) GA102, 8960 shaders, 1845MHz, 12GB GDDR6X@19Gbps, 912GB/s, 400W
Radeon RX 6800 XT 84.6% (123.5fps) 97.1% (179.1fps) 71.3% (99.8fps) 51.1% (58.5fps) Navi 21, 4608 shaders, 2250MHz, 16GB GDDR6@16Gbps, 512GB/s, 300W
GeForce RTX 3080 Ti 84.5% (123.4fps) 94.9% (174.9fps) 73.8% (103.4fps) 58.0% (66.5fps) GA102, 10240 shaders, 1665MHz, 12GB GDDR6X@19Gbps, 912GB/s, 350W
GeForce RTX 3080 79.6% (116.3fps) 94.1% (173.4fps) 68.2% (95.5fps) 53.0% (60.6fps) GA102, 8704 shaders, 1710MHz, 10GB GDDR6X@19Gbps, 760GB/s, 320W
Radeon RX 6800 75.9% (110.7fps) 93.7% (172.7fps) 62.5% (87.5fps) 44.2% (50.6fps) Navi 21, 3840 shaders, 2105MHz, 16GB GDDR6@16Gbps, 512GB/s, 250W
GeForce RTX 3070 Ti 71.3% (104.1fps) 88.1% (162.4fps) 59.0% (82.6fps) 40.9% (46.8fps) GA104, 6144 shaders, 1770MHz, 8GB GDDR6X@19Gbps, 608GB/s, 290W
Radeon RX 6750 XT 69.3% (101.2fps) 91.1% (168.0fps) 53.8% (75.4fps) 36.6% (41.9fps) Navi 22, 2560 shaders, 2600MHz, 12GB GDDR6@18Gbps, 432GB/s, 250W
Titan RTX 69.2% (101.0fps) 85.8% (158.2fps) 57.5% (80.5fps) 42.2% (48.3fps) TU102, 4608 shaders, 1770MHz, 24GB GDDR6@14Gbps, 672GB/s, 280W
GeForce RTX 3070 68.3% (99.8fps) 85.5% (157.7fps) 55.3% (77.5fps) 37.7% (43.2fps) GA104, 5888 shaders, 1725MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 448GB/s, 220W
GeForce RTX 2080 Ti 65.7% (96.0fps) 82.3% (151.6fps) 53.8% (75.3fps) 39.0% (44.6fps) TU102, 4352 shaders, 1545MHz, 11GB GDDR6@14Gbps, 616GB/s, 250W
Radeon RX 6700 XT 65.6% (95.8fps) 86.7% (159.8fps) 50.5% (70.8fps) 34.4% (39.4fps) Navi 22, 2560 shaders, 2581MHz, 12GB GDDR6@16Gbps, 384GB/s, 230W
GeForce RTX 3060 Ti 62.7% (91.5fps) 81.2% (149.7fps) 49.8% (69.7fps) GA104, 4864 shaders, 1665MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 448GB/s, 200W
GeForce RTX 2080 Super 58.2% (84.9fps) 74.8% (137.8fps) 46.4% (64.9fps) 30.2% (34.5fps) TU104, 3072 shaders, 1815MHz, 8GB GDDR6@15.5Gbps, 496GB/s, 250W
GeForce RTX 2080 56.3% (82.2fps) 72.2% (133.1fps) 44.6% (62.4fps) TU104, 2944 shaders, 1710MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 448GB/s, 215W
Intel Arc A770 16GB 55.0% (80.3fps) 67.3% (124.0fps) 44.5% (62.3fps) 32.1% (36.7fps) ACM-G10, 4096 shaders, 2100MHz, 16GB GDDR6@17.5Gbps, 560GB/s, 225W
Radeon RX 6650 XT 54.7% (79.9fps) 75.1% (138.4fps) 40.5% (56.7fps) Navi 23, 2048 shaders, 2635MHz, 8GB GDDR6@18Gbps, 280GB/s, 180W
Radeon RX 6600 XT 53.5% (78.1fps) 74.0% (136.5fps) 39.2% (54.9fps) Navi 23, 2048 shaders, 2589MHz, 8GB GDDR6@16Gbps, 256GB/s, 160W
GeForce RTX 2070 Super 52.4% (76.4fps) 67.3% (124.1fps) 41.0% (57.4fps) TU104, 2560 shaders, 1770MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 448GB/s, 215W
Radeon RX 5700 XT 50.5% (73.7fps) 68.3% (125.8fps) 38.1% (53.3fps) 25.5% (29.3fps) Navi 10, 2560 shaders, 1905MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 448GB/s, 225W
Intel Arc A750 48.9% (71.4fps) 63.1% (116.4fps) 39.5% (55.2fps) 27.7% (31.8fps) ACM-G10, 3584 shaders, 2050MHz, 8GB GDDR6@16Gbps, 512GB/s, 225W
GeForce RTX 3060 48.1% (70.2fps) 64.4% (118.8fps) 37.6% (52.6fps) GA106, 3584 shaders, 1777MHz, 12GB GDDR6@15Gbps, 360GB/s, 170W
Radeon VII 47.7% (69.7fps) 61.9% (114.0fps) 37.8% (53.0fps) 27.5% (31.4fps) Vega 20, 3840 shaders, 1750MHz, 16GB HBM2@2.0Gbps, 1024GB/s, 300W
GeForce RTX 2070 46.5% (67.9fps) 60.0% (110.7fps) 36.4% (51.0fps) TU106, 2304 shaders, 1620MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 448GB/s, 175W
Radeon RX 6600 45.7% (66.7fps) 63.9% (117.8fps) 32.9% (46.1fps) Navi 23, 1792 shaders, 2491MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 224GB/s, 132W
GeForce GTX 1080 Ti 45.6% (66.5fps) 60.0% (110.6fps) 35.9% (50.3fps) 25.8% (29.5fps) GP102, 3584 shaders, 1582MHz, 11GB GDDR5X@11Gbps, 484GB/s, 250W
GeForce RTX 2060 Super 44.6% (65.1fps) 57.4% (105.9fps) 34.4% (48.2fps) TU106, 2176 shaders, 1650MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 448GB/s, 175W
Radeon RX 5700 44.4% (64.8fps) 60.4% (111.3fps) 33.7% (47.2fps) Navi 10, 2304 shaders, 1725MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 448GB/s, 180W
Radeon RX 5600 XT 39.8% (58.1fps) 54.5% (100.6fps) 30.0% (42.0fps) Navi 10, 2304 shaders, 1750MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 336GB/s, 160W
Radeon RX Vega 64 38.9% (56.8fps) 51.2% (94.3fps) 29.7% (41.6fps) 20.5% (23.5fps) Vega 10, 4096 shaders, 1546MHz, 8GB HBM2@1.89Gbps, 484GB/s, 295W
GeForce RTX 2060 37.8% (55.2fps) 52.5% (96.8fps) 27.6% (38.7fps) TU106, 1920 shaders, 1680MHz, 6GB GDDR6@14Gbps, 336GB/s, 160W
GeForce GTX 1080 36.4% (53.1fps) 48.8% (90.0fps) 28.2% (39.4fps) GP104, 2560 shaders, 1733MHz, 8GB GDDR5X@10Gbps, 320GB/s, 180W
GeForce RTX 3050 35.2% (51.4fps) 48.5% (89.4fps) 26.9% (37.6fps) GA106, 2560 shaders, 1777MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 224GB/s, 130W
GeForce GTX 1070 Ti 35.0% (51.1fps) 46.5% (85.8fps) 27.1% (37.9fps) GP104, 2432 shaders, 1683MHz, 8GB GDDR5@8Gbps, 256GB/s, 180W
Radeon RX Vega 56 34.7% (50.6fps) 45.8% (84.4fps) 26.4% (37.0fps) Vega 10, 3584 shaders, 1471MHz, 8GB HBM2@1.6Gbps, 410GB/s, 210W
GeForce GTX 1660 Super 31.0% (45.3fps) 44.9% (82.8fps) 23.1% (32.4fps) TU116, 1408 shaders, 1785MHz, 6GB GDDR6@14Gbps, 336GB/s, 125W
GeForce GTX 1660 Ti 30.8% (45.0fps) 44.7% (82.4fps) 23.0% (32.2fps) TU116, 1536 shaders, 1770MHz, 6GB GDDR6@12Gbps, 288GB/s, 120W
GeForce GTX 1070 30.7% (44.8fps) 40.7% (75.1fps) 23.6% (33.1fps) GP104, 1920 shaders, 1683MHz, 8GB GDDR5@8Gbps, 256GB/s, 150W
GeForce GTX 1660 27.6% (40.2fps) 40.7% (75.1fps) 20.4% (28.5fps) TU116, 1408 shaders, 1785MHz, 6GB GDDR5@8Gbps, 192GB/s, 120W
Radeon RX 5500 XT 8GB 27.3% (39.8fps) 39.4% (72.6fps) 20.3% (28.5fps) Navi 14, 1408 shaders, 1845MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 224GB/s, 130W
Radeon RX 590 27.0% (39.4fps) 37.2% (68.6fps) 20.8% (29.1fps) Polaris 30, 2304 shaders, 1545MHz, 8GB GDDR5@8Gbps, 256GB/s, 225W
GeForce GTX 980 Ti 24.6% (35.9fps) 33.9% (62.6fps) 19.0% (26.7fps) GM200, 2816 shaders, 1075MHz, 6GB GDDR5@7Gbps, 336GB/s, 250W
Radeon R9 Fury X 24.3% (35.4fps) 34.9% (64.4fps) Fiji, 4096 shaders, 1050MHz, 4GB HBM2@2Gbps, 512GB/s, 275W
Radeon RX 580 8GB 24.2% (35.3fps) 33.5% (61.7fps) 18.6% (26.0fps) Polaris 20, 2304 shaders, 1340MHz, 8GB GDDR5@8Gbps, 256GB/s, 185W
GeForce GTX 1650 Super 23.2% (33.9fps) 36.9% (68.0fps) 16.4% (23.0fps) TU116, 1280 shaders, 1725MHz, 4GB GDDR6@12Gbps, 192GB/s, 100W
Radeon RX 5500 XT 4GB 22.9% (33.5fps) 36.3% (66.9fps) Navi 14, 1408 shaders, 1845MHz, 4GB GDDR6@14Gbps, 224GB/s, 130W
GeForce GTX 1060 6GB 22.1% (32.2fps) 31.5% (58.0fps) 16.5% (23.0fps) GP106, 1280 shaders, 1708MHz, 6GB GDDR5@8Gbps, 192GB/s, 120W
Radeon RX 6500 XT 21.1% (30.8fps) 35.7% (65.8fps) 12.8% (18.0fps) Navi 24, 1024 shaders, 2815MHz, 4GB GDDR6@18Gbps, 144GB/s, 107W
Radeon R9 390 20.4% (29.8fps) 27.8% (51.2fps) Grenada, 2560 shaders, 1000MHz, 8GB GDDR5@6Gbps, 384GB/s, 275W
GeForce GTX 980 19.8% (28.9fps) 29.1% (53.7fps) GM204, 2048 shaders, 1216MHz, 4GB GDDR5@7Gbps, 256GB/s, 165W
GeForce GTX 1650 GDDR6 19.7% (28.8fps) 30.7% (56.7fps) TU117, 896 shaders, 1590MHz, 4GB GDDR6@12Gbps, 192GB/s, 75W
Intel Arc A380 19.4% (28.3fps) 29.7% (54.7fps) 13.9% (19.5fps) ACM-G11, 1024 shaders, 2450MHz, 6GB GDDR6@15.5Gbps, 186GB/s, 75W
Radeon RX 570 4GB 19.4% (28.3fps) 29.1% (53.6fps) 14.3% (20.0fps) Polaris 20, 2048 shaders, 1244MHz, 4GB GDDR5@7Gbps, 224GB/s, 150W
GeForce GTX 1060 3GB * 19.0% (27.8fps) 28.5% (52.6fps) GP106, 1152 shaders, 1708MHz, 3GB GDDR5@8Gbps, 192GB/s, 120W
GeForce GTX 1650 18.4% (26.9fps) 27.7% (51.1fps) TU117, 896 shaders, 1665MHz, 4GB GDDR5@8Gbps, 128GB/s, 75W
GeForce GTX 970 18.1% (26.5fps) 26.7% (49.1fps) GM204, 1664 shaders, 1178MHz, 4GB GDDR5@7Gbps, 256GB/s, 145W
Radeon RX 6400 16.2% (23.7fps) 28.2% (52.0fps) Navi 24, 768 shaders, 2321MHz, 4GB GDDR6@16Gbps, 128GB/s, 53W
GeForce GTX 780 * 15.1% (22.0fps) 20.9% (38.5fps) GK110, 2304 shaders, 900MHz, 3GB GDDR5@6Gbps, 288GB/s, 230W
GeForce GTX 1050 Ti 13.6% (19.8fps) 20.6% (38.0fps) GP107, 768 shaders, 1392MHz, 4GB GDDR5@7Gbps, 112GB/s, 75W
GeForce GTX 1630 11.6% (16.9fps) 18.4% (33.9fps) TU117, 512 shaders, 1785MHz, 4GB GDDR6@12Gbps, 96GB/s, 75W
Radeon RX 560 4GB 10.1% (14.8fps) 17.3% (31.8fps) Baffin, 1024 shaders, 1275MHz, 4GB GDDR5@7Gbps, 112GB/s, 60-80W
GeForce GTX 1050 * 10.1% (14.8fps) 16.1% (29.8fps) GP107, 640 shaders, 1455MHz, 2GB GDDR5@7Gbps, 112GB/s, 75W
Radeon RX 550 4GB 10.6% (19.6fps) Lexa, 640 shaders, 1183MHz, 4GB GDDR5@7Gbps, 112GB/s, 50W
GeForce GT 1030 7.6% (14.5fps) GP108, 384 shaders, 1468MHz, 2GB GDDR5@6Gbps, 48GB/s, 30W
Bang xep hang VGA So Do

Nguồn tomshareware

Bài viết liên quan

One thought on “Bảng Xếp Hạng VGA Mới Nhất 2023 1080P, 1440P và 4K Gaming (Cập nhật 10/1)

  1. Bảng xếp hạng VGA này sẽ giúp ích cho những ai đang cần so sánh để quyết định mua VGA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *