Kiến thức công nghệ

Phân Biệt GIữa Switch Layer 2 Và Switch Layer 3

Phan Biet GIua Switch Layer 2 Va Switch Layer 3 3

Trong mạng máy tính, Switch Layer 2 và Switch Layer 3 đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển mạch dữ liệu. Mặc dù cả hai loại switch này có mục tiêu chung là tăng cường hiệu suất và quản lý mạng, tuy nhiên, chúng có những đặc điểm và chức năng riêng biệt. Ở bài viết này, Tin Học Đại Việt sẽ trình bày sự khác biệt giữa Switch Layer 2 và Switch Layer 3 và giúp bạn hiểu rõ hơn về ứng dụng của chúng trong mạng máy tính.

1.Switch Layer 2 (Switch 2 lớp)

Switch Layer 2 hoạt động ở tầng 2 trong mô hình OSI, được gọi là tầng liên kết dữ liệu. Chức năng chính của nó là chuyển tiếp dữ liệu dựa trên địa chỉ MAC (Media Access Control) của các thiết bị mạng. Khi một khung dữ liệu Ethernet đến tại một cổng switch, switch Layer 2 sẽ xác định địa chỉ MAC đích và chuyển tiếp khung dữ liệu đến đúng cổng đích mà không quan tâm đến địa chỉ IP.

Switch Layer 2 làm việc bằng cách xây dựng một bảng MAC (MAC table) để lưu trữ thông tin về địa chỉ MAC của các thiết bị kết nối vào các cổng của nó. Khi nhận được một khung dữ liệu, switch Layer 2 sẽ so sánh địa chỉ MAC nguồn và địa chỉ MAC đích với bảng MAC để xác định cổng đích. Điều này giúp nó chuyển tiếp dữ liệu trong mạng LAN (Local Area Network) một cách hiệu quả, giảm thiểu lưu lượng truyền tải trên mạng.

Một tính năng quan trọng khác của Switch Layer 2 là khả năng tạo các phân đoạn mạng (VLAN). VLAN cho phép chia một mạng LAN thành nhiều mạng con ảo, giúp cô lập và quản lý lưu lượng dữ liệu. Nó cung cấp tính năng bảo mật và tăng tính linh hoạt trong việc quản lý mạng.

Phan Biet GIua Switch Layer 2 Va Switch Layer 3 2

2. Switch Layer 3 (Switch 3 Lớp)

Switch Layer 3 hoạt động ở tầng 3 trong mô hình OSI, được gọi là tầng mạng. Chức năng chính của nó là chuyển tiếp dữ liệu dựa trên địa chỉ IP của các thiết bị mạng. Ngoài việc xử lý địa chỉ MAC, switch Layer 3 còn có khả năng định tuyến (routing), tức là nó có thể xác định đường đi tốt nhất cho gói tin từ mạng nguồn đến mạng đích bằng cách sử dụng bảng định tuyến (routing table).

Khi nhận được một gói tin, switch Layer 3 sẽ kiểm tra địa chỉ IP đích và sử dụng bảng định tuyến để xác định đường đi tốt nhất. Nó sẽ chuyển tiếp gói tin đến địa chỉ IP đích thông qua cổng đúng trên switch hoặc chuyển tiếp nó đến switch hoặc router tiếp theo trong đường đi. Switch Layer 3 được sử dụng phổ biến trong việc kết nối các mạng LAN với nhau hoặc kết nối các mạng LAN với mạng WAN (Wide Area Network). Nó cung cấp khả năng định tuyến, giúp điều hướng dữ liệu qua các mạng và tạo ra mạng lưới mạnh mẽ và linh hoạt.

Ngoài ra, Switch Layer 3 cũng có khả năng tạo và quản lý các VLAN giống như Switch Layer 2. Nó cũng cung cấp các tính năng bảo mật như Access Control Lists (ACLs) và Virtual Private Networks (VPNs) để bảo vệ dữ liệu và tăng cường an ninh mạng.

Phan Biet GIua Switch Layer 2 Va Switch Layer 3 1

3. Tổng Kết

Tóm lại, Switch Layer 2 và Switch Layer 3 có những đặc điểm và chức năng riêng biệt. Switch Layer 2 chuyển tiếp dữ liệu dựa trên địa chỉ MAC và phù hợp cho mạng LAN đơn giản, trong khi Switch Layer 3 chuyển tiếp dữ liệu dựa trên địa chỉ IP và có khả năng định tuyến, thích hợp cho mạng LAN phức tạp hoặc để kết nối các mạng LAN với nhau và với mạng WAN. Hiểu rõ về sự khác biệt và ứng dụng của cả hai loại switch này sẽ giúp bạn thiết kế và quản lý mạng máy tính một cách hiệu quả.

Xem thêm các tin tức công nghệ mới nhất tại đây.
Tham khảo các cấu hình PC Gaming – PC Văn Phòng Học Tập tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *